Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Janette Wästilä
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Servicetekniker Servicetekniker Janette Wästilä

Namn:Janette Wästilä
E-post:
Telefon: 040-6657235
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1340, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Janette Wästilä