Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lis Höxbroe-Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- --- Lis Höxbroe-Hansson

Namn:Lis Höxbroe-Hansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lis Höxbroe-Hansson