Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Soraya Tharani
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Universitetslektor Soraya Tharani

Namn:Soraya Tharani
E-post:
Telefon: 040-6657556
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, plan 8, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Soraya Tharani