Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Forskningsassistent Miklas Njor

Namn:Miklas Njor
E-post:
Mobil: 0729-473145
Webb:http://miklasnjor.com (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:71
Besöksadress:Neptuniplan 1, Rum: NI:Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Teknik och samhälle, 205 06 Malmö

Miklas Njor