Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Henrik Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Idrottsvetenskap --- Universitetsadjunkt Henrik Larsson

Namn:Henrik Larsson
E-post:
Telefon: +46 70 08 31 389
Mobil: +46 70 08 31 389
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, IDV - Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Henrik Larsson