Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Webbredaktör Pia Pettersson Blank

Namn:Pia Pettersson Blank
E-post:
Telefon: 040-6658256
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Våning 11, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pia Pettersson Blank