Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linda Mårtensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 1 Projektledare Linda Mårtensson

Namn:Linda Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657325
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linda Mårtensson

Jag använder mina kunskaper, erfarenheter och kompetenser som projektledare i en internationell och kreativ miljö. Jag har en magisterexamen i Ledarskap och organisation och en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap. Jag trivs bra i en social miljö och att arbeta tillsammans med människor med olika akademiskabakgrunder. Jag har en professionell vana av att i olika sammanhang sammanställa, analysera och presentera utbildningsmaterial. Förutom min magisterexamen också är högskolediplomerad i Samtalsmetodik och har läs Genusvetenskap, Juridisk översikt, Förvaltningsrätt och Arbetsrätt.