Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jenny Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Klinisk assistent Jenny Olsson

Namn:Jenny Olsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2150, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jenny OlssonOdontologiska fakulteten Oral patologi --- Klinisk assistent Jenny Olsson

Namn:Jenny Olsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2150, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jenny Olsson