Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Victor Folkesson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- --- Victor Folkesson

Namn:Victor Folkesson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Victor Folkesson