Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Zeinab Hussein
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Projektassistent Zeinab Hussein

Namn:Zeinab Hussein
E-post:
Telefon: 040-6657352
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Zeinab Hussein