Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Carlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 1 --- Tandsköterska Anna Carlsson

Namn:Anna Carlsson
E-post:
Telefon: 040-6658489
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2140, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Carlsson