Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annika Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt --- Tandvårdssamordnare Annika Johansson

Namn:Annika Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658429
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1228, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annika Johansson