Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Klinge
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Doktorand Anna Klinge

Namn:Anna Klinge
E-post:
Telefon: 040-6658443
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Klinge