Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Christin Moberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- Timavlönad Ann-Christin Moberg

Namn:Ann-Christin Moberg
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Christin Moberg