Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Karlbrink
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Programledare/Universitetsadjunkt Anna Karlbrink

Namn:Anna Karlbrink
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1722, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Karlbrink

Under vt 2011 även verksam som klinisk handledare på avd för Parodontologi