Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Armend Brahushi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Lokalvårdare Armend Brahushi

Namn:Armend Brahushi
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 7337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Armend Brahushi