Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ayman Al-Okshi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Forskare Ayman Al-Okshi

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ayman Al-OkshiOdontologiska fakulteten Sektion 4 --- Forskare Ayman Al-Okshi

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ayman Al-Okshi