Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Catherine Benavente Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare Catherine Benavente Hansson

Namn:Catherine Benavente Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658566
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Catherine Benavente Hansson