Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Forskningshandläggare Catarina Christiansson

Namn:Catarina Christiansson
E-post:
Telefon: 040-66 58109
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Catarina ChristianssonCatarina Christiansson, tjänstgör som forskningshandläggare, administrativt ledningsstöd i nämnden för forskning och forskarutbildningen samt i fakultetsstyrelsen.