Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Catarina Christiansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Forskningshandläggare Catarina Christiansson

Namn:Catarina Christiansson
E-post:
Telefon: 040-6658109
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Catarina Christiansson

Catarina Christiansson, tjänstgör som forskningshandläggare, administrativt ledningsstöd i forskarutbildningsnämnden och forskningsrådet.