Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Tandtekniker Camilla Johansson

Namn:Camilla Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658587
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5452, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Camilla Johansson

Testkoordinator Futurumkliniken

Tandtekniker Avdelningen för Materialvetenskap och teknologi / Tandteknikerutbildningen