Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Tandsköterska Camilla Wågreús

Namn:Camilla Wågreús
E-post:
Telefon: 040-66 58418
Fax: 040-6658503
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Camilla WågreúsCamilla Wågréus tjänstgör som tandsköterska.