Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Wågréus
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Tandsköterska Camilla Wågréus

Namn:Camilla Wågréus
E-post:
Telefon: 040-6658418
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Wågréus

Camilla Wågréus tjänstgör som tandsköterska.