Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christina Neroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 3 Tandsköterska Christina Neroth

Namn:Christina Neroth
E-post:
Telefon: 040-6658294
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1208, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christina Neroth