Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christina Stenervik
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Högskoleadministratör Christina Stenervik

Namn:Christina Stenervik
E-post:
Telefon: 040-6658457
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2520, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christina Stenervik

Christina Stenervik, tjänstgör administrativt ledningsstöd i nämnden för forsknings- och forskarutbildningen samt i fakultetsstyrelsen vid Odontologiska fakulteten. I tjänsten ingår även administrativt stöd för studierektor för forskarutbildningen och för studierektor för Specialisttandläkarutbildningen.