Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Claes Virdeborn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare/Tandvårdschef. Universitetstandvården Claes Virdeborn

Namn:Claes Virdeborn
E-post:
Telefon: 040-6658551
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6117, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Claes Virdeborn