Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Curt Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- Röntgensjuksköterska Curt Johansson

Namn:Curt Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658413
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1057, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Curt Johansson