Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Odontologiska fakulteten --- Projektkoordinator Daniel Bengmark

Namn:Daniel Bengmark
E-post:
Telefon: 040-66 58455
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:2580, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Daniel BengmarkDaniel arbetar med grund- och vidareutbildningsfrågor vid Odontologiska fakulteten.