Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Erika Vigh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Tandsköterska Erika Vigh

Namn:Erika Vigh
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Erika Vigh