Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Erica Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- ST-Tandläkare Erica Johansson

Namn:Erica Johansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Erica Johansson