Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Marie-Louise Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Tandsköterska Eva Marie-Louise Larsson

Namn:Eva Marie-Louise Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658533
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Marie-Louise Larsson

Eva Larsson assisterar tandläkarstudenter och lärare vid lärarklinik. Handleder tandsköterskeelever, receptionsarbete, sterilarbete.