Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Tandsköterska Eva Larsson

Namn:Eva Larsson
E-post:
Telefon: 040-66 58533
Fax: 040-6658577
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:5197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Eva LarssonEva Larsson assisterar tandläkarstudenter och lärare vid lärarklinik. Handleder tandsköterskeelever, receptionsarbete, sterilarbete.