Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Fredrik Hallmer
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Doktorand Fredrik Hallmer

Namn:Fredrik Hallmer
E-post:
Telefon: 040-6658441
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2011, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Fredrik Hallmer