Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gertrud Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Gertrud Svensson

Namn:Gertrud Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658466
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2562, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gertrud Svensson

Gertrud Svensson Personalfrågor vid odontologiska fakulteten. Sekreterare i anställningsnämnden.