Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Göran Urde
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Materialvetenskap och teknologi --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare Göran Urde

Namn:Göran Urde
E-post:
Telefon: 040-6658571
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Göran Urde