Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunilla Johnsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Tandsköterska Gunilla Johnsson

Namn:Gunilla Johnsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunilla Johnsson