Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunilla Liljeholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Administrativ assistent Gunilla Liljeholm

Namn:Gunilla Liljeholm
E-post:
Telefon: 040-6658465
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2532, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunilla Liljeholm

Tandvårdssamordnare 75% Tjänstgör under Tandvårdsnämnden Arbetsuppgifter: Beredning av Tandvårdsnämndens ärenden Kvalitetsarbete inom tandvården ex Avvikelsehantering Rutinbeskrivningar Sekretessdokument Patientärenden

Dekanstöd vid odontologiska fakulteten 25%