Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Kansli --- Tandvårdssamordnare Gunilla Liljeholm

Namn:Gunilla Liljeholm
E-post:
Telefon: 040-66 58465
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:2532, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Gunilla LiljeholmÖvertandsköterska Tjänstgör under Tandvårdsnämnden. Arbetsuppgifter: Beredning av Tandvårdsnämndens ärenden Kvalitetsarbete inom tandvården ex Avvikelsehantering Rutinbeskrivningar Sekretessdokument Patientärenden