Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Odontologiska fakulteten --- Högskoleadministratör Helén Åkesson

Namn:Helén Åkesson
E-post:
Telefon: 040-66 58438
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:2571, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Helén ÅkessonAdministratör för Oral biologi och Avdelningen för Käkkirurgi och oral medicin. Kursadministratör för Introduktionskursen, Tandläkarutbildningens kurs 1 och 2 samt till examinationsgruppen för kurs 9 och 10.