Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helén Åkesson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör Helén Åkesson

Namn:Helén Åkesson
E-post:
Telefon: 040-6658438
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2571, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helén Åkesson

Administratör för Oral biologi och Avdelningen för käkkirurgi och oral medicin.