Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Heléne Önnhagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Tandsköterska Heléne Önnhagen

Namn:Heléne Önnhagen
E-post:
Telefon: 040-6658476
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3197, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Heléne Önnhagen