Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Dentalservice enheten --- Dentaltekniker Ingvar Bengtsson

Namn:Ingvar Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 58765
Fax: 040-194310
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:1336, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Ingvar Bengtsson