Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingemar Larsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Dentalservice 1:e verkmästare Ingemar Larsson

Namn:Ingemar Larsson
E-post:
Telefon: 040-6658403
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1350, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingemar Larsson

Ingemar Larsson chef för Dentalservice enheten.