Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Tandsköterska Ingegärd Lundgren-Svensson

Namn:Ingegärd Lundgren-Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658510
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4370, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ingegärd Lundgren-SvenssonOdontologiska fakulteten Övriga --- Tandsköterska Ingegärd Lundgren-Svensson

Namn:Ingegärd Lundgren-Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658510
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4370, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Ingegärd Lundgren-Svensson