Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingegärd Lundgren-Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Parodontologi Tandsköterska Ingegärd Lundgren-Svensson

Namn:Ingegärd Lundgren-Svensson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 4370, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingegärd Lundgren-Svensson