Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Richter
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Tandsköterska Ingrid Richter

Namn:Ingrid Richter
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1722, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingrid Richter

Ingrid Richter, tjänstgör som tandsköterska.