Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jan Mieziewski
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Timavlönad Jan Mieziewski

Namn:Jan Mieziewski
E-post:
Telefon: 040-6658482
Hämtställe:74
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6390, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jan Mieziewski