Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Forskningskoordinator Jayanthi Stjernswärd

Namn:Jayanthi Stjernswärd
E-post:
Telefon: 040-6658540
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3470, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Jayanthi Stjernswärd