Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service IT-tekniker Jonas Gustafsson

Namn:Jonas Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-66 58648
Fax: 040-925359
Hämtställe:74
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:6390, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Jonas Gustafsson