Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Gustafsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- IT-tekniker Jonas Gustafsson

Namn:Jonas Gustafsson
E-post:
Hämtställe:74
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6390, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Gustafsson