Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Tandsköterska Karin Landt

Namn:Karin Landt
E-post:
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Karin Landt