Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kerstin Knutsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Kerstin Knutsson

Namn:Kerstin Knutsson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kerstin Knutsson

Professor i odontologisk röntgendiagnostik med speciell inriktning mot kliniskt beslutsfattande. Mitt intresse i undervisning/ forskning är att studera hur tandläkare diagnostiserar och fattar behandlingsbeslut och hur beslutsstöd kan implementeras för att optimera dessa beslut. Ett annat intresse är att utveckla och förbättra utvärderingen av studenternas prestationer så att studenterna känner meningsfullhet och att de kan ha nytta av de kvalitativa redskap, tex kommunikation, de får i lärandet och som de också ska examineras mot. Nyttan ska vara i framtiden, både under hela utbildningen men också som tandläkare, dvs mer "feedforward" än "feedback"!Short description in English:

Judgement- and decisionanalyses in odontology an medicine.