Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kerstin Petersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Kerstin Petersson

Namn:Kerstin Petersson
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5362, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kerstin Petersson

Kerstin Petersson är odont.dr.och professor i endodonti. Ansvarar för specialistutbildning och forskarutbildning inom ämnet.Short description in English:

Research area: Epidemiology of apical periodontitis Diagnosis and treatment of pulp disease Educational competence: Knowledge of the learning theories behind problembased learning. Experience of the implication of problem based learning in the undergraduate dental curriculum.