Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Krystyna Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör Krystyna Hansson

Namn:Krystyna Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658119
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Krystyna Hansson

Krystyna Hansson jobbar som studieadministratör på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Krystyna ansvarar också för VFU inom studie- och yrkesvägledarutbildningen.