Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Studieadministration Studieadministratör Krystyna Hansson

Namn:Krystyna Hansson
E-post:
Telefon: 040-6658119
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Krystyna Hansson

Krystyna Hansson tjänstgör som studieadministratör inom RUC - Regionalt utvecklingscentrum och AKl-Centrum för akademiskt lärarskap med forskarutbildningskurser. Krystyna arbetar även med magister/master fristående kurser inom Pedagogik, Specialpedagogik och Ämnesdidaktik.