Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Krister Nilner
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- --- Krister Nilner

Namn:Krister Nilner
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5452, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Krister Nilner