Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Tandteknikerutbildning --- Universitetsadjunkt Lars Olsson

Namn:Lars Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658544
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 5411, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars Olsson