Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Eleonora Bäckström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Utbildningshandläggare Lena Eleonora Bäckström

Namn:Lena Eleonora Bäckström
E-post:
Telefon: 040-6658461
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2582, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Eleonora Bäckström